Çifte mağduriyet feryadı

  • “SÜT ÜRETİCİSİ MAĞDUR”

Kastamonu’da kooperatifleşme ile birlikte soğuk zincirin oluşturulması sonucu ulusal pazarların devreye girdiğini, kalite artışı sağlandığını ve süt üretiminde ciddi artış olduğunu belirten Akar,  “Ülke genelinde başta yem fiyatları olmak üzere özellikle girdi maliyetlerindeki artışın gıda komitesince belirlenen süt fiyatlarına yansıtılmamış olması üreticinin mağduriyetine neden olmuştur. Bu durumun, hayvancılığın gelişmesini olumsuz etkilemesine neden olacağı kaçınılmazdır” diye konuştu.

  • “DİKİLİ SATIŞ, YEREL EKONOMİYİ DE VURUYOR”

Başkan Akar, verilen üretim ücretleri, dikili satış uygulamaları ve yapılan bazı yasal düzenlemelerin tümüyle orman köylüsünün ve kooperatiflerinin aleyhine geliştiğini kaydetti ve “Özellikle yıllara sâri dikili satış, orman köylüsünün mağdur edilmesinin yanında yerel ekonomilere de ciddi zarar verecektir. Yaklaşık 500 milyon lira tutarındaki üretim bedelinin çok önemli bir kısmının il ekonomisine girmeyecek olması yerel ekonominin ciddi zafiyete uğramasına neden olacaktır” dedi.

 

S.S. Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği’nin (KÖY-KOOP) 2019 ve 2020 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü seçimli olağan genel kurul toplantısı hafta sonunda yapıldı. Mevcut Başkan Erol Akar, tek listeyle girdiği seçimde yeniden bu göreve seçildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Güray Koçak Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayıp KÖY-KOOP’un çalışmalarını gösteren tanıtım filmi ile süren genel kurulun gündemindeki 25 madde görüşüldü ve oybirliğiyle kabul edildi.

Divan Başkanlığını Celal Çetinkaya, yardımcılığını Hidayet Tekin, katip üyeliklerini Mustafa Calay ve Rafet Öztürk’ün, bakanlık temsilciliğini de Yılmaz Kenan, Neşet Tarak ve Feyim Akgün’ün yaptığı 299 delegeli genel kurulda yapılan seçim sonucunda Erol Akar başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Sedat Özcan Özdemir, Şevket Yerli, Özkan Kapucu, Şükrü Göloğlu… Denetim Kurulu’nde ise şu isimler yer alıyor; Sadık Söylemez, Ahmet İhtiyar ve Mustafa Calay.

Merkez Birliği  temsilciliğine Erol Akar, Özkan Kapucu, Mehmet Göksu, İsmail Şirin, Mustafa Calay; Or -Koop Merkez Birliği temsilciliğine ise Erol Akar, Sedat Özcan Demir, Özkan Kapucu, Celal Çetinkaya ve Recep Çapraz seçildi.

AKAR’IN KONUŞMASI

Genel Kurul’da konuşan Başkan Erol Akar, süt üreticilerinin yaşamakta olduğu mağduriyete dikkat çekti ve şunları söyledi:

“Hayvancılığın gelişmesinde en önemli unsur, sütün değerince pazarlanması olup hayvancılığın sürdürülebilirliği adına da son derece önemlidir. Kooperatifleşme ile birlikte soğuk zincirin oluşturulması sonucu ulusal pazarlar devreye girmiş, kalite artışı sağlanmış ve süt üretiminde ciddi artış olmuştur. Ülke genelinde başta yem fiyatları olmak üzere özellikle girdi maliyetlerindeki artışın gıda komitesince belirlenen süt fiyatlarına yansıtılmamış olması üreticinin mağduriyetine neden olmuştur.

Bu durumun, hayvancılığın gelişmesini olumsuz etkilemesine neden olacağı kaçınılmazdır. Birliğimizce daha önce faaliyete sokulmuş olan yem tesisinin yenileme çalışmaları yapılarak en uygun zamanda faaliyete geçirilecek olması giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bireysel tank koyarak süt üretimi ve pazarlaması yapan kooperatif ortaklarımız için de organizasyon oluşturularak hizmete devam edilmektedir. Özellikle ekonomik zorlukların baş gösterdiği dönemlerde dayanışma içerisinde olmak ve sorunları müşterek kucaklamak adına üreticimiz için Birlik ve kooperatiflerimiz çok daha fazla önem kazanmaktadır.”

“DİKİLİ SATIŞ, YEREL EKONOMİYİ VURUYOR”

Konuşmasının devamında bir diğer mağduriyet konusu olan dikili satış sorununa değinen bulunan Erol Akar, şöyle dedi:

“Tarım ve Orman Bakanlığınca son yıllarda uygulanan ormancılık politikalarının Orman köylüsü ve kooperatiflerimize olumsuz yansımaları olmuş, verilen üretim fiyatları, dikili satış uygulamaları ve yapılan bazı yasal düzenlemeler tümüyle orman köylüsünün ve kooperatiflerinin aleyhine gelişmiştir. Maalesef bu süreç devam etmektedir. Özellikle yıllara sâri dikili satış, orman köylüsünün mağdur edilmesinin yanında yerel ekonomilere de ciddi zarar verecektir.

Yaklaşık 500 milyon lira tutarındaki üretim bedelinin çok önemli bir kısmının il ekonomisine girmeyecek olması yerel ekonominin ciddi zafiyete uğramasına neden olacaktır. Orman köylüsüne ve kooperatiflerine tanınan anayasal hakların ihlali niteliğindeki uygulamaların, ülkemiz ve ilimiz bakımından yaratacağı sorunlar bütün açıklığı ile başta bizzat Sayın Tarım Ve Orman Bakanımız olmak üzere Orman Genel Müdürüne, Milletvekillerimize, Bölge ve İşletme Müdürlüklerine ve basınımız aracılığı ile kamuoyunun bilgisine sunulmuştur”

PROJELER

Erol Akar konuşmasında projeleriyle ilgili de şu bilgileri verdi:

“Proje Faaliyetleri: Kooperatifçiliğimizin gelişmesi ve kooperatiflerimizin sadece orman üretimi veya süt pazarlaması yanında farklı alanlarda faaliyet yapma imkanı bulabilmesi, yöre halkının ek gelir kaynaklarına kavuşması için yerel kaynakların ve iş gücünün değerlendirilmesi amacıyla yeni projeler üretilmesi gerekmektedir. Birlik olarak bu konuya özel olarak önem verilmekte, farklı kaynaklardan yararlanmak amacıyla projeler geliştirilmekte ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği sürdürülmektedir.

Alman Kooperatifleri Konfederasyonu (DGRV) projesi: Kooperatif merkez ve bölge birliklerinin yönetici ve çalışanları için eğitim faaliyetlerini ve kurumsallaşmaya yönelik faaliyetlerini destekleyen (TAKBİ) projesi,  DGRV ile müşterek olarak yürütülmekte, ileriye dönük farklı faaliyet konularında da çalışmalar planlanmaktadır.

Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (İFAD) projesi: Kırsal Kalkınma Platformunun yürürlükte olduğu dönemde talep edilen İfad projesinin uygulanması Bakanlığımızca uygun bulunmuş, süt toplama merkezlerinin yapılması ve mevcutların rehabilitasyonu konusunda verilen projemiz kabul edilmiş olup, proje 2021 yılı içerisinde uygulamaya konulacaktır.

Kırsal Kalkınma Projesi: Birliğimizce pazarlaması yapılan siyez bulguru, pirinç gibi ürünlerin paketlenmesi amacıyla ürün paketleme makinası alımı için proje hazırlanmış, Bakanlığımızca uygun bulunan proje kapsamında makina alımı gerçekleştirilerek paketleme ünitesi faaliyete geçirilmiştir.

TKDK Projeleri: Çetmi tesisleri için iki adet süt soğutma tankı, alet ve ekipman alımı konusunda proje uygulanmış, araç ve tank alımı konusunda ikinci proje yapılmış 2021 yılı içerisinde sonuçlanması beklenmektedir.

KÖY-KOOP’UN İL EKONOMİSİNDEKİ ROLÜ

Akar, sözlerini şu cümlelerle tamamladı:

“İlimiz ekonomisinde hem hayvancılığın gelişmesi ve sütün pazarlamasında, hem de orman üretiminde kooperatiflerimizin önemli rolü vardır. Ödenen vergilerdeki payı, yarattığı istihdam, fiyat oluşumundaki rolleri dikkate alındığında Kastamonu ekonomisine olan katkısı tartışmasızdır.

Kooperatiflerimizin desteği, yönetim kurulumuzun ve çalışanlarımızın özverili çalışmaları ile bugüne gelinmiş ve birliğimiz, ilimizin önemli bir hizmet kuruluşu haline getirilmiştir. Hiç şüphesiz bu hizmetlerin giderek daha da artırılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi adına tüm kuruluşların bu hizmetlere sahip çıkması ve destek vermesi son derece önemlidir.”

Cengiz MUHZİROĞLU/Kastamonu Gazetesi

Yorumlar

Hazır Site by Uzman Tescil